Contact
Sweden
Contact us
Replay

Teknologier

Artificiell Intelligens

Hos Artefact är AI inte bara ett modeord, det ligger i centrum för allt vi gör och säger.

Visionära ledare inom marknadsföring behöver förstå AI och hur det påverkar konsumenter och marknadsförare. De måste vidta proaktiva åtgärder för att förbereda sig själva och deras organisationer för den AI-drivna framtiden.

Vi hjälper varumärken att gå från ett intuitionsbaserat beslutsfattande till ett datastyrt och automatiserat beslutsfattande. På så sätt behöver de inte längre slösa tid på repetitiva uppgifter som lätt leder till fel, utan kan koncentrera sig på arbete som skapar mervärde.

Emirates

Reinventing the Search Strategy

se case

Big Data Ekosystem

Vi anser att ert ekosystem skall göra er snabbare, inte långsammare.

En dataplattform är mer än att bara be IT att installera Hadoop. Det handlar om att skapa grunden på vilken er organisation kommer basera sin framtid.

Vi hjälper företag att designa och implementera hela datasekosystem, arkitektur och system för styrning, organisering och compliance. Våra experter hjälper företag att se till att de är utrustade för att utveckla nya use cases inom veckor, inte månader.

  • Big Data-strategier
  • Uppbyggnad av Data Lakes
  • Data Lakes som tjänst