Contact
Sweden
Contact us
Replay

SEO och Content Marketing

Kontakta oss nu!

SEO innebär att synas på Google

Vi skapar fullt anpassade SEO-kampanjer och projekt som är utformade för att passa dina affärsmöjligheter och möta dina affärsmål. Våra SEO-strategier utgår ifrån dina användare och deras behov och mål. Det innebär att vi inte bara arbetar med Google, vi arbetar också för att öka synligheten i andra sökmotorer och ekosystem, inklusive Bing, Baidu, YouTube, Yandex, Amazon och varhelst dina kunder är.

Lokala SEO Specialister ger global räckvidd

Användarbeteende varierar mellan olika länder och platser. Därför är det viktigt att ha lokala SEO experter som inte bara förstår det lokala språket utan även lokal sökmotoroptimering. Artefacts globala nätverk av SEO specialister gör att vi kan leverera globala SEO strategier som är anpassade för lokala användare.

Flexibel struktur som matchar er verksamhet

Vi arbetar med er som partners och bygger våra arbetsmetoder från möten till rapportering omkring er verksamhets unika behov.

Varför SEO

SEO går ut på att öka kvantiteten och kvaliteten på trafiken till din hemsida genom organiskt sökresultat. Globalt är SEO den snabbast växande marknadsföringskanalen och förväntas inom kort bli den största. Här är några anledningar varför SEO är så populärt:

 • SEO är kostnadseffektivt: Det finns knappt några marknadsföringsmetoder som bidrar mer effektivt till ditt företags tillväxt. SEO har ett högre långsiktigt värde än PPC och studier visar att användare hellre klickar på organiska sökresultat än betalda sökresultat.
 • Mer kvalitativ trafik genererar ökade intäkter: De flesta användare klickar på det översta organiska sökresultatet i Google. Det betyder att ju lägre ner du rankar desto mindre trafik kommer du att få. Även om du rankar på sida ett i Google får du inte nödvändigtvis någon trafik om du rankar lägre än position 3-4. Att nå ända upp i toppen av Google är avgörande.
 • Kundresor börjar väldigt ofta med sök: Att söka på Google är vanligtvis det första eller andra steget i en kundresa. Vilka varumärken som är mest framträdande i sökresultatet för de sökord som är relevanta för den potentiella kunden spelar en stor roll för kundens köpbeslut.

Nyfiken på mer om SEO?

För dig som är nyfiken på att förstå mer om vad SEO är och vad du skall tänka på rekommenderar vi denna artikel, Vad är SEO.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss nu!

Vad är Content Marketing?

Content Marketing Institute definierar Content Marketing såhär:

“Content marketing är en strategisk marknadsföringsmetod fokuserat på att skapa och distribuera värdefullt, relevant och konsekvent innehåll som syftar till att attrahera och initiera relationer med en definierad publik. Vilket i slutändan leder till att fler kunder genomför en önskad handling som att köpa något eller begära mer information.”

För att bli framgångsrika måste varumärken sträva efter att inspirera sina målgrupper innan de kan förvänta sig att sälja till dem.

Content Marketing handlar om att skapa och dela digitalt innehåll som inte uttryckligen säljer ett varumärke eller en produkt utan är avsett att informera och inspirera. Content Marketing initierar relationer mellan varumärken och potentiella kunder genom att inspirera och informera kring de ämnen, frågor och utmaningar som är relevanta för kunderna.

Content Marketing tar sin utgångspunkt i vad som är viktigt för den aktuella målgruppen i första hand och vad ett varumärke vill sälja i andra hand. Det handlar om att etablera företag som experter inom sina områden och berätta historier som är relevanta för den publik som man vill nå. Försäljning äger rum först när denna tillit mellan varumärke och publik är etablerad.

Hur hänger SEO och Content Marketing ihop?

Inspirerande och informerande innehåll som exempelvis artiklar är en god möjlighet att inkorporera de sökord som din målgrupp använder på din hemsida.

Innehåll som besvarar användarnas frågor och tillfredsställer deras informationsbehov innebär fler möjligheter att synas i Google. Det ökar din hemsidas sökbara “träffyta”. Alla nya sidor som du publicerar på din hemsida är nya sida som Google kan visa som sökresultat vid sökningar.

En stor mängd innehåll gör att din hemsida syns i Google för fler sökord. Enbart mängden innehåll är dock inte tillräckligt för att öka din synlighet i Google. Innehållet måste även vara högkvalitativt och utformat för att tillfredsställa din målgrupps informationsbehov.

Bra innehåll leder till att din hemsidas sökmotorauktoritet ökar. Den framstår helt enkelt som viktigare i Googles “ögon”. Om ditt innehåll är högkvalitativt kan det öka din auktoritet så att din hemsidas placeringar i Google blir ännu högre eftersom detaljerat och värdefullt innehåll lockar andra hemsidor att länka till dig. Högkvalitativt innehåll förbättrar även användarupplevelsen vilket fungerar som en signal till Google om din hemsidas värde.

Video, text, infographic eller något helt annat

Vilken typ av innehåll som passar bäst beror på det ämne som vi skapar innehåll för. För ett företag som säljer utrustning för hemmaträning skulle det exempelvis kunna vara en god ide att skapa videoinnehåll med tips på olika övningar och träningstekniker. För samma företag skulle det även kunna vara en god ide att skriva artiklar i textformat om hur man optimerar sitt proteinintag för att maximera effekten av sin träning. Båda ämnena är sannolikt relevant för målgruppen men lämpar sig bäst för olika innehållstyper.

För att optimera SEO-effekten av Content Marketing skall oftast en kombination av flera innehållstyper användas för ett givet ämne. Eftersom SEO än så länge till stor del förlitar sig på text som sökmotorerna kan läsa så är det viktigt att text inkorporeras i innehållet på något sätt.

Hur Artefact arbetar med Content Marketing

 1. Vi tar fram en innehållsstrategi
  Vi samlar in och bearbeta data som besvarar vilka frågor och ämnen som är relevanta för din målgrupp, för att bygga skräddarsydda innehållskampanjer. Endast högkvalitativt och relevant innehåll skall visas för din publik.
 2. Vi föreslår ämnen att bygga innehåll omkring
  Tillsammans med er presenterar vi vilka ämnen som den insamlade datan visar att er målgrupp är intresserad av. Vi ger också rekommendationer omkring vilken typ av innehåll som är bäst att använda för respektive ämne. Exempel på innehållstyper kan vara video, artikel och infographic. Vi föreslår ämnen att bygga innehåll för och tillsammans kommer vi fram till vilka ämnen som vi går vidare med.
 3. Vi skapar högkvalitativt innehåll för de ämnen som valts ut
  Våra copywriters, designers och videoexperter producerar innehåll för de aktuella ämnena. Det kan till exempel vara artiklar, video eller infographics men mest sannolikt en kombination av flera innehållstyper.
 4. Vi ser till att ditt innehåll sprids och delas
  Vi använder PR-metoder för att exponera relevanta medier och bloggare för ditt nya innehåll. Då det tar ett tag innan innehållet börjar ranka i Google tar vi även hjälp av PPC-medier för att så snart som möjligt ge innehållet relevant trafik från betalt sök och från sociala medier.
Kontakt

Låt oss komma i kontakt