Contact
Sweden
Contact us
Replay

Vad är SEO och hur fungerar det? Här får du koll på de grundläggande elementen i SEO

nyheter och insikter
#Marketing
,
#SEO

Vad är SEO

Sökmotoroptimering eller SEO (Search Engine Optimization) är en metod som går ut på att synas högt upp i sökmotorernas ”organiska”, ”redaktionella” eller ”naturliga” sökresultat och därigenom attrahera relevant trafik till sin hemsida utan att behöva betala för varje klick.

SEO innebär att man anpassar sin hemsida och sitt innehåll efter vad målgruppen söker efter parallellt med att man säkerställer att hemsidan lever upp till sökmotorernas tekniska krav.

I grund och botten går SEO ut på att ta ägarskap över de ämnen som man erbjuder produkter och tjänster inom och nå de som söker efter lösningar och svar inom det som du erbjuder.

Framgångsrikt SEO-arbete leder ofta till kraftigt ökade intäkter med en långsiktigt hög avkastning på investeringen. Dock är det viktigt att komma ihåg att SEO är ett pågående arbete och på så sätt inte jämförbart med kampanjer i andra medier, som vanligtvis varar under en begränsad period.

När SEO-arbete efter en tid resulterat i en stadig ström av trafik och konverteringar krävs fortsatt arbete för att bevara de förbättrade placeringarna i sökmotorerna och ständigt utnyttja nya möjligheter att öka trafiken.

 

Såhär kommer du igång med SEO!

KONTAKTA OSS NU!

 

Hur lång tid tar det att nå resultat med SEO

SEO skall ses som en långsiktig investering i din digitala närvaro snarare än enskilt kampanjfokus. För enskilda kampanjer eller tillfälliga budskap lämpar sig PPC medier bättre.

Hur lång tid det tar att nå resultat med sökmotoroptimering beror på faktorer som storleken på konkurrensen, arbetsomfattning, hemsidans tekniska utgångsläge och hur gammal och inflytelserik domänen är.

Företaget Ahrefs har i en undersökning kommit fram till att den genomsnittliga åldern på webbsidor som syns i Googles 10 översta resultat för något sökord är +2 år, medan de

graph

webbsidor som syns  på den översta positionen i genomsnitt är nästan tre år gamla.

Undersökningen visade också att endast 5,7 procent av alla nypublicerade webbsidor inte når Googles 10 översta resultat, för något sökord, under sitt första levnadsår. För sökord med hög sökvolym var motsvarande siffra 0,3 procent.

ranking performance

 

Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta SEO-samarbeten förutsätter att beställarorganisationen avsätter tid för samarbetet. Tid som behövs för sådant som diskussion om vilka rekommendationer som är tekniskt genomförbara i enskilda fall, eventuell implementering av SEO-rekommendationer och, baserat på rekommendationer, skriva nytt innehåll för hemsidan i de fall då det kräver en hög specialistkompetens inom det aktuella ämnet.

 

Såhär kan vi hjälpa er med SEO

KONTAKTA OSS NU!

 

Det senaste inom SEO

Förutsättningarna och metoderna för sökmotoroptimering förändras och utvecklas ständigt. Dels uppdaterar sökmotorerna sina algoritmer för organisk ranking och dels utvecklas människors beteende när de söker efter och konsumerar information.   

Här följer en beskrivning av de senaste förändringarna och tendenserna som påverkar SEO just nu:
För den som vill fördjupa sig i Googles uppdateringar för det organiska sökresultatet listar företaget Moz samtliga större Google-uppdateringar sedan år 2000 på https://moz.com/google-algorithm-change.

 

Optimera innehåll gentemot intentioner – inte sökord

Fram tills nyligen handlade SEO primärt om att optimera landningssidor mot enskilda sökord och därmed skapa landningssidor som innehöll varje sökord tillräckligt många gånger.

Till exempel skulle ett reseföretag typiskt kunna ha olika landningssidor för följande typer av sökfraser, trots att avsikten bakom utför dessa sökningar vare densamma:

”Semester Barcelona”
”Paketresor Barcelona”
”Resa till Barcelona”

Numera handlar det snarare om att förstå vilka intentioner som ligger bakom vad och hur användarna söker och skapa och optimera innehåll baserat på dessa intentioner, istället för att skapa flera landningssidor som täcker in samma intention. Detta medför generellt att tonvikten skiftar mot att att skapa färre sidor än tidigare med längre innehåll där den avgörande faktorn är intention, inte sökord.

Generellt innebär detta också att innehållet måste hålla en högre kvalitet eftersom det inte längre är tillräckligt för att skriva en text som bara innehåller rätt sökord tillräckligt många gånger.

 

Längre texter

Under flera år har en trend pågått som innebär att de webbsidor som rankar i de översta 20 positionerna i Googles organiska sökresultat innehåller allt fler ord.

Följaktligen blir innehållet på de sidor som rankar högst upp i Google alltmer detaljerat och holistiskt och bättre anpassat för att kunna möta målgruppens informationsbehov.

Naturligtvis är det dock inte ett självändamål att en sida innehåller många ord utan den skall framförallt vara anpassad efter de användar-intentioner som sidan försöker bemöta.

word count

Bild: http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/ranking-factors/

 

Mobile first

Redan i 2015 bekräftade Google att fler sökningar görs på mobila enheter än stationära datorer eller laptops.

Detta har lett till att Google påbörjat en förändring som innebär att dess algoritm i första hand kommer evaluera hemsidors ranking i det organiska sökresultatet baserat på den mobila versionen av hemsidors innehåll. Tidigare gjordes denna evaluering baserat på hemsidors stationära eller “Desktop” version.

Denna utveckling är fortfarande i sin linda och Google säger att de första kommer introducera uppdateringen i större skala när de är säkra på att det inte skadar användarupplevelsen hos de som söker.

Mobile first innebär att hur “mobilvänlig” en hemsida är kommer ha inflytande över hur högt upp i Googles sökresultat som den hamnar. Oavsett om själva sökningen görs på en mobil eller stationär enhet.   

För de som använder separata mobila hemsidor (exempelvis m.minhemsida.se) eller responsiva hemsidor som inte ger en lika bra upplevelse eller lika mycket innehåll som den stationära versionen innebär detta att deras hemsida riskerar att förlora synlighet i Google. Detsamma gäller naturligtvis dem som inte har mobilanpassat sin hemsida alls.

 

Kontakta oss för diskutera hur vi kan hjälpa er med SEO!

KONTAKTA OSS NU!

 

Röstsökning

Smarta mobiler används i allt högre utsträckning via röststyrning istället för via pekskärm eller tangentbord. Det innebär att konsumenter använder sin röst för att styra sin mobiltelefon inklusive att göra sökningar i sökmotorer.

Enligt Google utförs 20 procent av alla sökningar som görs på mobila enheter via röst istället för att skriva i sökfrågan i sökfältet.

Med detta nya sökbeteende följer en trend mot att sökfraser blir allt längre och alltmer mer formulerade som en del av en konversation snarare än som traditionella korta sökord. När man talar istället för att skriva blir det helt enkelt mer naturligt att använda fler ord och utforma sökfraser mer specifikt.

Sökfraser blir således mer “long-tail” och oftare formulerade som frågor. Något som bör tas hänsyn till när hemsideinnehåll planeras, struktureras och skrivs.

 

Accelerated Mobile Pages (AMP)

En Accelerated Mobile Page eller AMP-sida är i grund och botten en HTML-sida utformad för att ladda väldigt snabbt på mobila enheter.

Hittills används AMP oftast för att visa statiskt innehåll som recept, artiklar och annat nyhetsrelaterat eller innehåll. Om man exempelvis från Googles sökresultat klickar på en nyhetsartikel från The New York Times eller The Guardian så är det sannolikt att sidan som laddas är en AMP-sida. Därutöver har även en del ecommerce-aktörer börjat implementera AMP på produktsidor varav Ebay är det mest kända exemplet.

Då Accelerated Mobile Pages förbättrar webbsidors laddningshastighet bidrar det till en förbättrad användarupplevelse. Något som i sin tur ofta leder till att användarna i större utsträckning interagerar med hemsidan.

google search

I sökresultatet på mobila enheter markerar Google de webbsidor som använder AMP:

 

Sikta på position noll i sökresultatet

Det blir allt vanligare att Google bryter ut information som svar på en sökning, ovanför det traditionella sökresultat på en sökresultatsida, och därmed tillhandahåller den efterfrågade informationen utan att användaren behöver klicka vidare till en webbsida.

Antalet sökfraser som i någon form besvaras av Google genom att bryta ut delar av sökresultatet och visa det direkt på sökresultatsidan har nästan fördubblats sedan 2014.  

För den som exempelvis gör en sökning omkring hur man gör en skärmdump med PC ger Google ett direkt svar (eller featured snippet) på frågan med en länk till webbsidan från vilken informationen kommer.

google search

Positionen ovanför de traditionella organiska sökresultaten brukar kallas position noll.

Genom att märka upp innehåll på en webbsida med strukturerad data får Google mer tillgång till den aktuella informationen vilket ökar sannolikheten att Google bryter ut innehåll och visar det direkt i sökresultatet.  Markeringen hjälper helt enkelt sökmotorerna att förstå webbplatsens innehåll så att de kan tillgå och visa informationen på ett sätt som är till hjälp för användarna.

Det skall dock påpekas att det inte är tillräckligt att märka upp sitt innehåll. Innehållet måste hålla tillräckligt god kvalitet för att Google skall kunna komma fram till att det är det mest relevanta inom det aktuella ämnet eller besvarar en viss typ av sökfrågor på bäst sätt.

 

Nyfiken på möjligheterna med SEO

KONTAKTA OSS NU!

 

Vad gör att en hemsida hamnar högt upp i Googles sökresultat

Tidigare så gick det att ge ett generellt svar på vilka faktorer som påverkar hur högt upp i Googles sökresultat som en webbsida rankar. På senare tid syns det dock allt tydligare att dessa faktorer varierar från land till land och beroende på vilken bransch eller ämnesområde som sidan konkurrerar inom.

Generellt kan sägas att följande faktorer är och kommer fortsätta vara viktiga för att synas högt upp i Googles sökresultat:

 • Kvalitativt innehåll: Innehåll som är engagerande, användbart, informativt och framstår som trovärdigt
 • Relevant innehåll: Innehåll som är relevant för den tilltänkta målgruppen, som besvarar frågor och tillgodoser deras informationsbehov
 • Teknisk optimering: En solid teknisk grund som kan förstås och renderas fullt ut av sökmotorerna och som innehåller de nödvändiga SEO funktionerna. Exempelvis att robots.txt filen fungerar korrekt
 • Användarupplevelse (UX): En hemsida som är lätt att använda och navigera och som guidar användaren med tydliga interaktionsmöjligheter leder till ökad interaktion och att användarna stannar längre på hemsidan
 • Hemsidans hastighet: En hemsida som laddas fort leder till snabbare genomläsning (crawl) av sökmotorerna samt att användarna får en behagligare och kvickare upplevelse
 • Mobiloptimering: Tidigare analyserade Google i första hand desktop-versionen av en hemsida och den mobila versionen i andra hand. Så är inte längre fallet. Google bedömer nu den mobila versionen av en hemsida i första hand och den skall erbjuda samma eller bättre och mer omfattande innehåll än desktop-versionen

Länkar: Länkar till en hemsida från externa domäner med varierande ankartexter fungerar som en förtroendeingivande signal för sökmotorer. Det är viktigt att innehållet på den länkgivande sidan är relevant för innehållet på den sida som mottar. Ju mer upparbetad auktoritet som den länkgivande domänen har, desto mer värdefull är länken  Innehåll som delas av användare delar är innehåll som sökmotorerna värdesätter

ranking

 

Ovan är en översyn över generella rankingfaktorer som företaget Searchmetrics identifierat i sin årliga undersökning från 2016, över rankingfaktorer på Google.com. Hela undersökningen kan laddas ned på http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/ranking-factors/.

 

Hur fungerar strategisk SEO

Det varierar stort från företag till företag hur mycket de arbetar med SEO och hur integrerat SEO-tänk är i deras beslutsprocesser och strategiarbete. Dock är en tydlig trend att fler och fler företag väljer att se SEO som affärsstrategi sanktionerat på lednings eller styrelsenivå, snarare än enbart taktisk marknadsföring.

Många företag befinner sig just nu någonstans i sin digitaliseringsprocess och SEO-”tänk” är en viktig beståndsdel i den processen.

I grund och botten görs detta genom att SEO-koncept och insikter introduceras i konceptfasen i alla utvecklingsprojekt. Vid framtagande av nya produkter/tjänster, kampanjer såväl som vid utveckling av digitala assets. Ju tidigare SEO-perspektivet inkorporeras, desto större är sannolikheten att webbprojekt inte behöver göras om längre in i projektet eller efter lanseringen. Det är viktigt att komma ihåg att SEO inte är en sista krydda som tillförs när allt annat är klart utan skall vara en grundläggande beståndsdel.

Därutöver är det viktigt att alla nyckelpersoner, inom alla berörda avdelningar har en grundläggande förståelse för SEO samt att det finns processer som säkerställer att organisk sökmotorsynlighet blir en integrerad beståndsdel i alla marknadsbeslut.

Några konkreta strategiområden som SEO kan bidra till:

 • Lägre digitala mediakostnader genom investering i eget medium. Betald sökannonsering kan kosta väldigt mycket per klick och många företag fastnar i fällan att bli för beroende av betald söktrafik från exempelvis Google Adwords för att generera digitala intäkter. Ett långsiktigt strategiskt SEO-mål är ofta att styrka sina egna domäner för att attrahera en del av den trafiken utan att betala för varje klick.
 • Varumärkeskännedom och trovärdighet. En organisation eller varumärke som har en hög organisk synlighet i Google omkring sina primära produkter och tjänster ökar sin trovärdighet genom att framstå som en auktoritet inom sitt område.  
  Ett övergripande SEO-mål är att öka en organisations generella kännedom och trovärdighet. Något som alla organisationer vill optimera, oavsett hur eller om de i övrigt arbetar med SEO.
 • Andra marknadsaktiviteter (än sök) får större genomslag. Marknadskampanjer, omnämnanden, rekommendationer eller andra “odigitala” beröringspunkter triggar ofta sökbeteende. Organisk söktrafik kan därmed fungera som en indikator för hur stor genomslagskraft andra medieaktiviteter genererar.

Ökade insikter i efterfrågan och möjlighet att anpassa utbud och kommunikation. Den data som samlas in och bearbetas under pågående SEO-arbete kan fungera som underlag för slutsatser om målgruppers informationsbehov. I vissa fall, och med tillräckliga datamängder, kan det även leda till insikter som motiverar utveckling av nya produkter eller tjänster. SEO-data kan på så sätt fungera som en virtuell fokusgrupp.

 

Vill du veta mer om hur du skall arbeta med SEO?

KONTAKTA OSS NU!

Jens Hilmersson, Nordic SEO Director

jens.hilmersson@artefact.com +4525307028