Contact
Sweden
Contact us
Replay
Nyheter

Tre digitala trender som kommer revolutionera marknadsföring för alltid

Läs vilka tre digitala trender som kommer bli avgörande de närmaste åren.

nyheter och insikter
#Marketing

Har ditt företag en digital strategi?

Det är ungefär 10 år sedan den första iphonen lanserades och idag finns det över 2 miljarder smartphones i världen. Det är också lite drygt 10 år sedan skandinaverna på allvar började använda Facebook. Idag använder 71 procent av Sveriges befolkning sociala medier.

Medielandskapet har förändrats för alltid.

Utvecklingen pågår i högre takt än någonsin tidigare och många företag försöker anpassa sig till den nya verkligheten. Det är nu i stor grad digitala medier som definierar dagordningen i nationella val och andra stora händelser. Samma sak sker inom marknadsföringen. De traditionella mediernas envägskommunikation utmanas konstant och de gamla läroböckerna inom kommunikation och marknadsföring behöver skrivas om. Det är inte nödvändigtvis medierna som är nya, det som förändras är hur de används.

Dessa tre trender skall företag förhålla sig till när de formulerar digitala marknadsföringsstrategier under de kommande åren:

De traditionella mediernas envägskommunikation utmanas konstant och de gamla läroböckerna inom kommunikation och marknadsföring behöver skrivas om.”

 

Trend 1: Personalisering

Föreställ dig att du besökt en fysisk butik och kikat på en gräsklippare som du funderar på att köpa. Nästa dag återvänder du till butiken men till din stora irritation har butikssäljaren helt glömt bort allt om dig och försöker istället sälja andra typer av produkter till dig. Allt från kaffemaskiner till torktumlare. Det är ungefär samma upplevelse som man ofta får när man rör sig på nätet idag. Den hemsida som du precis har besökt har glömt vilka produkter du visat intresse för och startar om från början genom att försöka sälja irrelevanta produkter till dig. Eller så försöker den sälja en produkt till dig som du precis har köpt.

Under de kommande åren kommer hemsidor bli mycket intelligentare.

De kommer lära känna oss och komma ihåg vilka vi är. De kommer känna till våra preferenser och bli bättre på att ge oss service som mer påminner om den som man får av en duktig säljare i en fysisk butik. Facebook, Google och andra stora webbtjänster har redan personaliserat sina tjänster men 99,9 procent av alla andra hemsidor och webbtjänster är helt statiska.

Omkring 42% av alla företag skickar fortfarande samma mail till alla sina kunder idag enligt en undersökning från GetResponse. Det är ungefär som att stå med en megafon och ropa ut sitt standardiserade budskap i öronen på en enskild person. Faktum är att vi redan har mycket information som vi kan använda för att kommunicera på individnivå med våra potentiella kunder. Vi vet vilka webbsidor de har besökt på vår webbplats och vi vet om de har köpt något tidigare. Om de är kunder hos oss, har vi förmodligen också annan information som kan användas för att förbättra och personalisera kommunikationen.

Omkring 42% av alla företag skickar fortfarande samma mail till alla sina kunder idag. Det är ungefär som att stå med en megafon och ropa ut sitt standardiserade budskap i öronen på en enskild person.

 

Kontakta oss nu för att höra mer!

KONTAKTA OSS NU!

 

Trend 2: Discovery istället för Search

Med Googles stora genombrott följde under början av 2000-talet en kraftig ökning av sökningar på internet. Sedan 2010 och framåt har sociala medier ändrat vårt beteende till att i högre grad upptäcka nya saker på internet istället för att leta efter dem. Det beror på att vår aktivitet på internet i hög och stigande grad sker på sociala medier som Facebook, Instagram, Snapchat och liknande. Det innebär inte att vi slutar söka eller att det söks mindre men det är ett förändrat beteende som företag måste anpassa sin kommunikation efter.

Företag måste i mycket högre utsträckning sträva efter att inspirera sin publik snarare än att sälja en produkt. Fler och fler företag använder sig av Content Marketing i vilken innehållet är motorn för att locka och påbörja relationer med potentiella kunder. Den ursprungliga och mer säljinriktade kommunikation som traditionell reklam har representerat är på tillbakagång. Nu handlar det först och främst om att etablera företag som experter inom sina områden och berätta historier som är relevanta för den publik som man vill nå. Först när denna tillit mellan varumärke och publik är etablerad kan försäljning äga rum.

Samtidigt är video i kraftig medvind. I en värld som översköljer oss med fakta och data fungerar den levande bilden i stigande utsträckning som ett starkt medium för att kommunicera komplicerade ämnen. Varje dag visas hundratals miljoner timmar video bara på Youtube och just nu pågår en förflyttning från textbaserad till visuell kommunikation.

Företag måste i mycket högre utsträckning sträva efter att inspirera sin publik snarare än att sälja en produkt.

 

Trend 3: Datadriven marknadsföring

Som marknadsförare stöter man ofta på buzzwords som Big Data. De flesta företag samlar in stora mängder data men använder den i väldigt begränsad omfattning. Det beror bland annat på att den insamlade datan lagras i separata silor. CRM-systemet exporterar exempelvis inte data till annonseringsplattformen och resultatet blir en stor mängd ostrukturerad och oanvändbar data.

Detta leder till att man annonserar på samma sätt som för fem år sedan. Alla användare ser samma budskap oavsett om det är en banner eller annons på Google, precis som klassisk printmarknadsföring eller TV-reklam.

Under de senaste åren har en del företag dock börjat aktivt använda sin data för att utforma och placera sina marknadsbudskap. Inom programmatisk annonsering kan man till exempel annonsera mer aggressivt när ens egen, eller konkurrenternas, TV-reklam visas. Eller när de regnar ute. Samtidigt har plattformar som Google och Facebook utvecklat algoritmer som med tiden kommer kunna optimera effekt bättre än människor.

Inom programmatisk annonsering kan man till exempel annonsera mer aggressivt när ens egen, eller konkurrenternas, TV-reklam visas.

 

Marknadsstrategin skall omdefinieras

I en tid då uppmärksamheten i allt högre grad flyttas från traditionella till digitala medier måste företagen formulera bättre digitala marknadsstrategier.

Allt fler människor slutar titta på traditionell TV och läsa tryckta tidningar. Denna utveckling har pågått de senaste 10-20 åren och eskalerat de senaste åren. Många företag står nu inför uppgiften att omdefiniera hela sina digitala marknadsstrategier för att bättre nå sina potentiella kunder via digitala medier. Dina kunder skall själva hitta fram till dig och ditt företag och du skall hjälpa dem. Att fullt ut kunna utnyttja dessa ändringar ställer högre krav på företagens marknadsavdelningar än någonsin förr.   

Många företag står nu inför uppgiften att omdefiniera hela sina digitala marknadsstrategier för att bättre nå sina potentiella kunder via digitala medier.

 

Vill du veta mer om vilken betydelse dessa trender har för dig?

KONTAKTA OSS NU!

Christian Kongsted, Senior Consultant

christian.kongsted@artefact.com +4520607709

This website uses cookies for tracking and optimization purposes. By continuing to use the website you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them, please see our Privacy and Cookie statements.

Okay