Contact
Sweden
Contact us
Replay
Digital marknadsföring

Så skapar du perfekt reklam

nyheter och insikter
#Marketing

Minns du en annons som du sett idag, eller igår?

Om du är som de flesta kommer du sannolikt bara ihåg en eller två. Trots att flera studier indikerar att vi exponeras för tusentals annonser varje dag.

En av orsakerna till att reklam snabbt försvinner ur vårt medvetande är att de fortfarande oftast känns irrelevanta. Reklambranschen har under flera årtionden varit besatta av idén att visa rätt reklam – med rätt budskap – för den rätta personen vid den rätta tidpunkten. I verkligheten är vi dock fortfarande långt från att uppnå det idealet. I vardagen är vi faktiskt närmare motsatsen. Fel reklam blir konstant visad för fel person vid fel tidpunkt.  

Analysföretaget Ipsos publicerade 2017 en studie som visar att över hälften (55%) av all TV-reklam visas utan att tittarna uppmärksammar det. Det beror på att tittaren antingen är upptagen med att titta på sin mobiltelefon, spolar fram annonserna eller byter kanal. Även den digitala marknadsföringen har problem med att visa relevanta annonser och flera undersökningar visar att generellt i Norden väljer cirka cirka en tredjedel av internetanvändarna bort digitala annonser genom att använda adblockers. Bland de i åldersspannet 19-35 använder omkring hälften adblockers.  

Larry Page, en av Googles grundare har tidigare sagt att adblockers inte är ett problem utan ett symptom. Dålig reklam är det egentliga problemet.

 

Vill du veta mer om digital marknadsföring?

Kontakta oss

 

Det finns inga ursäkter för dålig reklam

Får några årtionden sedan var man tvungen att marknadsföra samma budskap till alla. Exempelvis via TV-reklam eller printannonser. Nu finns det däremot ingen ursäkt för att visa dålig och irrelevant reklam. Det är ett slöseri av konsumenternas tid och annonsörernas pengar. Verktygen för digital marknadsföring blir bättre för varje år. Utvecklingen drivs huvudsakligen av de två giganterna Google och Facebook men också en stor flora av andra marknadsföringsverktyg som gör det möjligt att kommunicera mer precist, mer personligt och med bättre resultat.

Här är några exempel på hur de nya verktygen kan hjälpa oss nå den heliga graalen inom marknadsföring: Att visa rätt budskap, för rätt person, vid rätt tidpunkt.  

Det rätta budskapet

Allt för många företag har fortfarande ett standardiserat nyhetsbrev i vilket de skickar ut samma budskap till alla mottagare. Det sker trots att det genom marketing automation har blivit lättare än någonsin att skicka segmenterade mail, antingen till fördefinierade segment eller dynamiska, som baseras på att mottagaren exempelvis har besökt en viss sida på annonsörens hemsida. Många webbshoppar får goda resultat med relativt enkla tekniker. Till exempel genom att skicka ett påminnelsemail med en mindre rabatt till de som lagt en produkt i varukorgen men “glömt” att fullfölja köpet.  

Inom video-området har verktyg som YouTube’s Director Mix förbättrat möjligheterna att skapa mer relevant videoinnehåll. Director Mix gör det möjligt att skapa personaliserade videor genom att byta text, bilder och andra element, dynamiskt kombinera dessa och på så sätt skapa hundratals versioner av samma video. McDonald’s har exempelvis använt Director Mix för att interagera med yngre målgrupper, baserat på hur de använder YouTube. McDonald’s skapade 77 olika videoannonser baserade på vad målgruppen typiskt gjorde på YouTube, exempelvis att se filmtrailers, komediklipp eller Game of Thrones-relaterade videor. Budskapen kopplades därefter ihop med användarnas intressen. Resultatet blev att målgruppen kom ihåg annonserna i dubbelt så hög utsträckning som jämförbara traditionella annonser.

    

Vill du veta mer om de senaste möjligheterna inom digital marknadsföring?

Kontakta oss

 

Den rätta personen

Det har blivit mycket lättare än tidigare att välja vem man vill visa sina annonser för. Trots det upplever vi fortfarande att många annonser känns irrelevanta. En av de vanligaste metoderna för att avgränsa en publik är att använda demografisk data.   

Men det kan finnas stora skillnader bland målgrupper som uteslutande är definierade med hjälp av kön och ålder. Om man till exempel vill marknadsföra en vinterjacka kan man försöka gissa sig till vilken demografisk grupp som kommer reagera bäst på annonsen. Det skulle till exempel kunna vara kvinnor mellan 18-35 år.

En sådan målgrupp skulle dock fortfarande vara stor och ohomogen. Det skulle vara mycket mer relevant att nå de användare som just nu har en intention att köpa en vinterjacka, oavsett vilken demografisk grupp de tillhör. Det har naturligtvis länge varit möjligt att annonsera uteslutande till de som har sökt efter vinterjackor i Google men nu har sökgiganten utvidgat möjligheterna. Exempelvis kan man annonsera via banners och video till dem som via sitt beteende har visat intresse för att köpa en vinterjacka. Det kan till exempel vara att personen har besökt vissa hemsidor, använt vissa appar eller sökt på vissa ord eller fraser i Google.

Nuförtiden upplever många annonsörer att målgrupper som korsar de traditionella segmenteringskriterierna är mycket mer relevanta och effektiva än klassiskt demografiskt segmenterade målgrupper. Demografins effektivitet som segmenteringsverktyg blir därmed passerad av köpintention. I framtiden kommer vi inte längre tala om segment som består av stora grupper av människor.   

Hädanefter kan ett segment bestå av en person.

 

Vill du veta mer om digital marknadsföring?

Kontakta oss

 

Den rätta tidpunkten

När Google lanserade remarketing för åtta år sedan var det inte många som lade märke till det. I dag är remarketing ett grundelement för i stort sett alla som marknadsför sig på internet. Det gör det möjligt för annonsörer att göra vad reklambranschen velat göra i årtionden. Att visa annonsörernas budskap vid den rätta tidpunkten.

Erfarenhet visar att köpintentionen, i många fall, är mycket större timmarna efter att man har besökt en hemsida. Med remarketing har man som annonsör möjlighet att öka budgeten vid precis den tidpunkten. Samtidigt har remarketing gett annonsörerna möjlighet att arbeta med storytelling vilket kan göra annonserna ännu mer relevanta. Till exempel kan man lättare berätta en sammanhängande historia till en utvald grupp människor. De som har besökt din hemsida kan därefter visas en banner med ett visst budskap och senare en video på YouTube eller Facebook med ett uppföljande budskap. På så sätt kan man, med en begränsad budget, presentera flera sammanhängande budskap vilket leder till att annonserna uppfattas som mer relevanta.  

I praktiken är dock många annonsörer en bit ifrån målet att visa det rätta budskapet för den rätta personen vid den rätta tidpunkten varje gång. Det är tyvärr fortfarande vanligt att man blir förföljd på nätet av annonser för ett par skor som man köpte för en vecka sedan.

Men vi närmar oss målet och det är bra för alla. Både annonsörer, konsumenter och naturligtvis även för de plattformar som har gjort det möjligt.

Vill du veta mer om hur du kan dra nytta av de senaste
möjligheterna inom digital marknadsföring?

Kontakta oss

Christian Kongsted, Senior Consultant

christian.kongsted@artefact.com +4520607709

This website uses cookies for tracking and optimization purposes. By continuing to use the website you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them, please see our Privacy and Cookie statements.

Okay