Contact
Sweden
Contact us
Replay

Så får du ett framgångsrikt Affiliate-program

nyheter och insikter
#Marketing

Lär dig hur du skapar ett framgångsrikt Affiliate-program som presterar och är kostnadseffektivt!

Affiliatemarknadsföring har funnits sedan ehandeln kom igång på allvar och är en etablerad marknadsföringskanal hos många ehandlare. Affiliatemarknadsföring ökar försäljningen och är inte minst viktigt för att signifikant öka awareness. För att ditt Affiliate-program skall bli framgångsrikt krävs det att du väljer dina samarbetspartners med omsorg. Något som vi på Artefact arbetar fokuserat med.

Välj det rätta nätverket

Hemligheten bakom ett framgångsrikt Affiliate-program är ditt Affiliate-nätverk. Det rätta nätverket förser ditt program med en modern spårningsplattform, relevanta och lämpliga publishers och inte minst, ett dedikerat team som arbetar med ditt Affiliate-program. Därutöver är det viktigt att du väljer ett nätverk som har lokal representation och som förstår vad som egentligen gör Affiliatemarknadsföring framgångsrikt.

Anpassa ditt Affiliate-program

När du skall skapa ditt Affiliate-program är det viktigt att att du håller ett öppet sinne för att anpassa dig efter den eller de marknader som du är verksam i. Faktorer som prissättning, kampanjtyp, kreativa element, kampanjtillägg och inte minst strategi varierar beroende på vilket land kampanjen skall köras i. Om du är tveksam är det viktigt att du har möjlighet att få rådgivning och sparring från ditt Affiliate-nätverk.  

 

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS NU!

 

Se till att dina publishers är nöjda

En tredje viktig faktor för att skapa ett framgångsrikt Affiliate-program är dina publishers. Det är dina publishers som i slutändan skaffar kunder och skapar försäljning och det är därför avgörande att du gör ditt Affiliate-program så attraktivt som möjligt för dem. Programmet skall vara relevant för så många olika typer av Affiliate kanaler som möjligt, till exempel prisjämförelsesidor, content-webbplatser, bloggare och influencers, email-marknadsförare etc, beroende på kampanjtyp och strategi. Det är även viktigt att påpeka att dina publishers behöver övertygas om varför de skall samarbeta med just dig och ditt Affiliate-program. Under pågående samarbete är det även väldigt viktigt att du är i tät dialog med ditt Affiliate team, som sitter med dialogen med dina publishers och har fingrarna på pulsen.

EPC

Publishers väljer ofta Affiliate-program baserat på Earnings-Per-Click (EPC). EPC visar den genomsnittliga intjäningen per klick som publishers får när de skickar trafik via ditt Affiliate-program. EPC är det mest intressanta för dina publishers när de skall välja ett nytt program och ju högre EPC, desto bättre. Unika och attraktiva kampanjtillägg ökar i allmänhet EPC och gör därmed programmet ännu intressantare för publishers.

Dedikation och engagemang

För att du ska få ett framgångsrikt Affiliate-program är det ytterst viktigt att du är öppen för feedback från de publishers som driver ditt program. Därutöver är det avgörande att du har ett dedikerat och engagerat Affiliate-team som löpande optimerar programmet. Tålamod är också ett nyckelord i detta sammanhang eftersom ett framgångsrikt Affiliate-program inte sker från en dag till en annan. Så bered dig med tålamod och var medveten om att det är en pågående process att skapa ett framgångsrikt program, vilket sannolikt kommer kräva flera justeringar under resans gång.

 

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS NU!