Contact
Sweden
Contact us
Replay

Guide till en SEO-säker webbplats-migrering

nyheter och insikter
#Digital Marketing
,
#Marketing
,
#SEO

Det finns många anledningar till varför en organisation kan behöva byta sin hemsidas domän. Ett namn eller varumärkesbyte är den vanligaste anledningen men det finns många fler. Till exempel att skifta från .se till .com för att underlätta en internationell expansion. Oavsett anledning så är ett domänbyte förenat med stor risk för hemsidans tekniska status och synlighet i Google. Massförändring av hemsidans URLer kräver att varje sida åter-indexeras korrekt i Google och kan leda till kraftigt minskad organisk synlighet.

En webbplats-migrering skall med andra ord inte hanteras lättvindigt eftersom det kan ta månader eller till och med år att reparera den skada som kan ske. Artefact har en checklista för webbplats-migrering som förhoppningsvis kan hjälpa vid ert nästa domänbyte.

Förbered alla ompekningar

Det första steget är att skapa alla 301 ompekningar så att varje sida pekar från den gamla URLen till dess motsvarighet i den nya URL-strukturen. Ett vanligt misstag är att enbart peka alla gamla sidor till den nya hemsidans startsida vilket är förödande för den nya hemsidans synlighet i Google. Den gamla hemsidans auktoritet behöver skickas vidare, sida för sida, till den nya för att undvika skada.

Säkerställ att alla ompekningar testas utförligt i utvecklingsmiljön. Det sista du vill på själva migreringsdagen är att tunga ompekningskedjor försämrar webbplatsens hastighet eller att några URLer har glömts att ompekas.

 

Vill du veta mer om SEO?

KONTAKTA OSS NU!

 

Uppdatera alla interna länkar

Testa i utvecklingsmiljön att alla interna länkar har uppdaterats så att de pekar på de nya URLerna och att inga interna länkar går till gamla URLer. Det är tidseffektivt att använda relativa istället för absoluta interna länkar men det är en god ide att göra en crawl för att säkerställa att det fungerar som det skall.  

Säkerställ även att alla länkelement är uppdaterade i enlighet med den nya domänen. XML sitemaps, rel alt hreflang, rel canonical, rel alt amphtml, Open Graph, Twitter Cards, structured data är element som måste uppdateras och kontrolleras så att de reflekterar de slutgiltiga absoluta URLer som kommer användas efter att hemsidan har migrerats. Om detta inte görs resulterar det i brutna länkar och kan skapa andra problem med hemsidans organiska synlighet.

Förbered mätinstrumenten

Det är alltid en bra ide att börja mäta organisk ranking för alla relevanta sökord i god tid innan migrationen. På så sätt får du ett benchmark-värde för den gamla domänen. Det finns många olika verktyg på marknaden för att mäta och bevaka en hemsidas sökords organiska placering. Säkerställ även att analytics-trackingen är uppsatt korrekt så att all trafik kan mätas och attribueras korrekt.

Ett annat utmärkt mätinstrument är Google Search Console (och Bing Webmaster Tools samt diverse internationella varianter). Det bästa är att ha både den gamla och den nya domänen validerad samtidigt inför bytet. Att ha båda domäner verifierade samtidigt låter dig övervaka statistik för båda.  

Det bästa resultatet i samband med själva migreringen är att den gamla domänens organiska synlighet och trafik minskar i ungefär samma takt som de ökar för den nya domänen. Att ha båda dessa mätinstrument på plats innan migrationen gör att du har tillgång till den data som behövs för att snabbt diagnostisera eventuella problem som exempelvis missade ompekningar, brutna interna länkar.   

 

Vill du veta mer om SEO?

KONTAKTA OSS NU!

 

På den stora dagen

Uppdatera analytics och PPC-länkar (och alla andra externa verktyg och plattformar) så snart som möjligt efter domänbytet. Gärna före om det är möjligt. När du gör DNS-bytet är det en god ide att reducera TTL (Time To Live) för att skynda på migrationen.

Testa att alla ompekningar och interna länkar fungerar som de skall så snart den nya domänen är live. Åtgärda eventuella problem så snart som möjligt. Nästa steg är att registrera bytet i Google Search Console (och alla andra webmaster-verktyg som eventuellt används). Det är även en bra ide att via Google Search Console manuellt registrera den nya hemsidans startsida i Googles index.  

Bevaka och vänta

Förvänta dit att den nya hemsidans ranking och organiska synlighet kommer gå upp och ned i åtminstone sex veckor medan den nya domänen anpassar sig. Ibland kan det ta upp till två månader eller längre, beroende på hur väl webbplats-migrationen har genomförts.

Det är även värt att nämna att det finns tillfällen då webbplats-migreringar genomförs utan någon påverkan på organisk trafik och synlighet. För att hantera förväntningar internt är dock den allmänna rekommendationen att förbereda för det värsta, och förhoppningsvis bli positivt överraskad.

Ytterligare råd

Artefact har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att migrera hemsidor samt att hantera andra situationer som är riskfyllda ur SEO-synpunkt. Tveka inte att kontakta oss för att få råd och hjälp!

Tips för dig som vill veta mer om SEO:

Vad är SEO?

Så fungerar Robots.txt

Så arbetar Artefact med SEO