Contact
Sweden
Contact us
Replay

5 fördelar med att använda Google Tag Manager

nyheter och insikter
#Data
,
#Digital Marketing
,
#Marketing

Google Tag Manager (GTM) är ett utmärkt verktyg för att implementeringar, oavsett om det är Google Analytics, Facebook, Google Ads m.m. De enkla implementeringsmöjligheterna är dock inte den enda fördelen med GTM och nedan kommer vi gå igenom de 5 allra största fördelarna.

Snabb implementering av trackingkoder

Utan användning av GTM ska trackingkoden, oavsett om den är från Google Analytics, Facebook eller annat, implementeras direkt i sidans källkod. Det är som regel en långvarig process som innefattar kontakt med både en marknadsansvarig och en IT-ansvarig. Implementeringen av GTM sker på samma sätt, men ska alltså enbart göras en enda gång. När denna implementering är på plats kan alla andra taggar implementeras därifrån.  

Alla taggar styrs från samma ställe

Om det sker förändringar på en hemsida har det ofta en påverkan på hemsidans tracking. Om man använder GTM kan det snabbt justeras. Om man plötsligt beslutar att det är en trackingkod som inte behövs mer, så kan den snabbt pausas eller tas bort. På de olika plattformarna kommer det till och från justeringar till den berörda trackingkoden och denna kan genom GTM uppdateras på samma gång.  

Preview tool

Vid implementering av diverse tagggar har GTM fördelen att man kan testa innan det går live. Den inbyggda ”Preview & Debug Mode” gör att man kan få en förhandsvisning på om det kommer fungera som planerat. När detta har blivit verifierat kan det därefter sättas live.

 

Enkel uppsättning

Vid användning av generell tracking är det väldig lätt att använda GTM. Man kan göra detta utan att ha någon tidigare kunskap om programmering. Googles egna plattformar, som Google Ads och Google Analytics, är integrerat i GTM och fungerar därför liknande.  

Versioner och användaråtkomst

Har flera personer åtkomst till samma GTM konto är dessa funktioner avgörande. Varje gång det sker nya ändringar på en hemsida genom GTM upprättas det som en ”ny version”. Det är möjligt att gå tillbaka till en tidigare version, om något inte fungerar som tänkt. Dessutom är det möjligt att ge olika åtkomstnivåer i GTM för att säkra att enbart en person kan sätta en ny version live.

,