Contact
Norway
Contact us
Replay
Nyheter

Tre digitale trender som kommer til å revolusjonere markedsføring for alltid

Les hvilke tre digitale trender som kommer til å bli avgjørende de neste årene

Nyheter og innsikt
#Marketing

Har din bedrift en digital strategi?

Det er cirka 10 år siden den første iPhonen ble lansert og i dag finnes det over 2 milliarder smarttelefoner i verden. Det er også drøyt 10 år siden skandinavere for alvor begynte å bruke Facebook. I dag bruker 84% av Norges befolkning sosiale medier.
Medielandskapet har blitt forandret for alltid.
Utviklingen pågår i en høyere takt enn noensinne og mange bedrifter forsøker å tilpasse seg den nye virkeligheten. Det er nå i stor grad digitale medier som definerer dagsordenen i nasjonale valg og ved andre store hendelser. Samme sak skjer innen markedsføring. De tradisjonelle medienes enveiskommunikasjon utfordres konstant og de gamle lærebøkene innen kommunikasjon og markedsføring skrives om. Det er ikke nødvendigvis mediene som er nye, det som forandres er hvordan de brukes.
Disse tre trendene skal bedrifter forholde seg til når de formulerer digitale markedsføringsstrategier under de kommende årene.

« De tradisjonelle medienes enveiskommunikasjon utfordres konstant og de gamle lærebøkene innen kommunikasjon og markedsføring skrives om.»

 

Trend 1: Personalisering

Forestill deg at du har besøkt en fysisk butikk og kikket på en gressklipper som du lurer på å kjøpe. Neste dag kommer du tilbake til butikken, men til din store irritasjon har butikkselgeren glemt deg og forsøker i stedet å selge andre typer produkter til deg. Alt fra kaffemaskiner til tørketromler. Det er omtrent samme opplevelse som man ofte får når man beveger seg på internett i dag. Den internettsiden du nettopp har besøkt har glemt hvilke produkter du har vist interesse for og starter fra begynnelsen gjennom å forsøke å selge irrelevante produkter til deg. Eller så forsøker den å selge et produkt til deg som du nettopp har kjøpt.

Under de kommende årene kommer nettsider til å bli mye mer intelligente.

De kommer å lære å kjenne oss og å huske hvem vi er. De kommer til å kjenne til våre preferanser og bli bedre på å gi oss service som minner mer om den man får av en dyktig selger i en fysisk butikk. Facebook, Google og andre store webtjenester har allerede personalisert sine tjenester, men 99,9% av alle andre nettsider og webtjenester er helt statiske.

Omtrent 42% av alle bedrifter sender fortsatt samme mail til alle sine kunder i dag, i følge en undersøkelse fra GetResponse. Det er omtrent som å stå med en megafon og rope ut sitt standardiserte budskap i ørene på en person. Faktum er at vi allerede har mye informasjon som vi kan benytte for å kommunisere på individnivå med våre potensielle kunder. Vi vet hvilke websider de har besøkt på vårt nettsted og vi vet om de har kjøpt noe tidligere. Om de er kunder hos oss, har vi antagelig også annen informasjon som kan brukes for å forbedre og personalisere kommunikasjonen.

«Omtrent 42% av alle bedrifter sender fortsatt samme mail til alle sine kunder i dag, i følge en undersøkelse fra GetResponse. Det er omtrent som å stå med en megafon og rope ut sitt standardiserte budskap i ørene på en person.»

 

Kontakt oss nå for å høre mer!

KONTAKT OSS NÅ!

 

Trend 2: Discovery istedenfor Search

Med Googles store gjennombrudd på begynnelsen av 2000-tallet resulterte i en kraftig økning av søk på internett. Siden 2010 og fremover har sosiale medier endret vår atferd til å i høyere grad oppdage nye ting på internett, i stedet for å lete etter dem. Det er fordi vår aktivitet på internett i høy og stigende grad skjer på sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og lignende. Det innebærer ikke at vi slutter å søke eller at det søkes mindre, men det er en forandret atferd som bedrifter må tilpasse sin kommunikasjon til.

Bedrifter må i mye høyere grad streve etter å inspirere sitt publikum, snarere enn å selge ett produkt. Flere og flere bedrifter benytter Content Marketing hvor innholdet er motoren for å lokke til å etablere relasjoner med potensielle kunder. Den opprinnelige og mer salgsrettede kommunikasjonen som tradisjonell reklame har representert er tilbakegående. Nå handler det først og fremst om å etablere bedrifter som eksperter innen sine områder og fortelle historier som er relevante for det publikum man forsøker å nå. Først når denne tilliten mellom varemerke og publikum er etablert kan salg foregå.

Samtidig er video i kraftig medvind. I en verden som oversvømmer oss med fakta og data fungerer det levende bilde i stigende utstrekning som et sterkt medium for å kommunisere kompliserte emner. Hver dag vises et hundretalls millioner timer video bare på YouTube og akkurat nå foregår et skifte fra tekstbasert til visuell kommunikasjon.

«Bedrifter må i mye høyere grad streve etter å inspirere sitt publikum, snarere enn å selge ett produkt.»

 

Trend 3: Datadrevet markedsføring

Som markedsførere støter man ofte på buzzord som Big Data. De fleste bedrifter samler inn store mengder data, men benytter de i veldig begrenset omfang. Det kommer blant annet av at den innsamlede dataen lagres i separate siloer. CRM-systemet eksporterer f.eks. ikke data til annonseringsplattformen og resultatet blir enorme mengder ustrukturerte og ikke anvendbar data.

Dette leder til at man annonserer på samme måte som for fem år siden. Alle brukere ser samme budskap uansett om det er en banner eller en annonse på Google, akkurat som klassisk print markedsføring eller TV-reklame.

I løpet av de siste årene har en del bedrifter dog begynt aktivt å bruke sin data for å utforme og plassere sine markedsføringsbudskap. Innen programmatisk annonsering kan man f.eks. annonsere mer aggressivt når sin egen eller konkurrentens TV-reklame vises. Eller når det regner ute. Samtidig har plattformer som Google og Facebook utviklet algoritmer som med tiden kommer til å kunne optimalisere effekt bedre enn mennesker.

«Innen programmatisk annonsering kan man f.eks. annonsere mer aggressivt når sin egen eller konkurrentens TV-reklame vises.»

 

Markedsstrategien skal redefineres

I en tid da oppmerksomheten i høyere og høyere grad flyttes fra tradisjonelle til digitale medier må bedrifter formulere bedre markedsstrategier.

Stadig flere mennesker slutter å se på tradisjonell TV og lese trykte aviser. Denne utviklingen har pågått de siste 10-20 årene og eskalert de siste årene. Mange bedrifter står nå overfor oppgaven å redefinere hele sin digitale markedsstrategi for å bedre kunne nå sine potensielle kunder via digitale medier. Dine kunder skal selv finne frem til deg og din bedrift og du skal hjelpe dem. Å kunne fullt utnytte disse endringene stiller høyere krav ved bedriftenes markedsavdelinger enn noensinne før.

«Mange bedrifter står nå overfor oppgaven å redefinere hele sin digitale markedsstrategi for å bedre kunne nå sine potensielle kunder via digitale medier.»

 

Vil du vite mer om hvilken betydning disse

trendene har for deg?

KONTAKT OSS NÅ!

published by
Christian Kongsted, Senior Consultant

christian.kongsted@artefact.com +4520607709

This website uses cookies for tracking and optimization purposes. By continuing to use the website you are giving consent to cookies being used. For information on cookies and how you can disable them, please see our Privacy and Cookie statements.

Yes, I agree