Contact
Finland
Contact us
Replay

Opas SEO-onnistuneeseen sivustouudistukseen

Uutisia ja oivalluksia
#Marketing
,
#SEO

Organisaation verkkotunnuksen vaihtamiseen on monia syitä. Yleisimpiä näistä ovat nimen tai brändin muutos, mutta esimerkiksi kansainvälistymisen helpottaminen vaihtamalla .fi-verkkotunnuksen .com-päätteeseen on myös tavallista. Oli syy mikä tahansa, pienenkin muutoksen myötä kotisivujen tekninen status ja näkyvyys hakukoneissa, kuten Googlessa, ovat vaarassa pudota. URL-osoitteen muutos onkin massiivinen prosessi: jokainen sivu uudelleenohjataan uudistetulle vastaavalle sivulle. Riskinä on, että yrityksen orgaaninen näkyvyys vähenee merkittävästi hakukonetuloksissa.

Toisin sanoen sivustouudistukseen ei kannata suhtautua kevyesti. Prosessi voi viedä kuukausia, mahdollisten virheiden korjaaminen pahimmillaan jopa vuoden. Siksi me Artefactilla olemme luoneet sivustomigraatiota koskevan muistilistan, joka toivottavasti auttaa sinuakin, kun seuraavan kerran muutat verkkotunnustasi.

Valmistele kaikki uudelleenohjaukset

Ensimmäinen askel kohti uudistettua sivustoa on luoda kaikki 301-uudelleenohjaukset, jotka ohjaavat vanhasta URL-osoitteesta vastaavalle sivulle uudessa URL-rakenteessa. Tavallinen virhe on ohjata kaikki vanhat sivut uuden sivuston aloitussivulle, mikä voi olla kohtalokasta uuden sivuston Google-näkyvyydelle sekä sivuston toimivuudelle. On tärkeää ohjata sisältö sivu sivulta mahdollisimman hyvin vastaaviin uusiin sisältöihin, jottei vanhan kotisivuston asema vaarantuisi.

Varmista, että kaikki uudelleenohjaukset testataan mahdollisimman laajassa kehitysympäristössä. Raskaat ja sivustoa hidastavat uudelleenohjausketjut tai unohtuneet URL-ohjaukset ovat ikäviä yllätyksiä varsinaisen sivustomigraation aikaan.

 

Haluatko tietää lisää SEO:sta?

Ota meihin yhteyttä!

 


Päivitä sisäiset linkit

Olethan kokeillut kehitysympäristössä, että kaikki sisäiset linkit on päivitetty ja etteivät ne vahingossa ohjaa vanhoihin URL-osoitteisiin? Ajallisesti on tehokasta käyttää suhteellisia eli sisäisiä linkkejä absoluuttisten sijaan, mutta perusteellinen indeksoinnin crawl-tarkistus on hyvä tehdä.

 

Varmista myös, että kaikki linkit päivitetään uuden verkkotunnuksen mukaisiksi. XML-sivustokartat, rel alt hreflang, rel canonical, rel alt amphtml, Open Graph, Twitter Cards ja strukturoitu data vaativat kaikki päivitystä ja tarkistusta. Eri elementtien on vastattava lopullisia absoluuttisia URL-osoitteita, jotka tulevat käyttöön verkkosivuston siirron jälkeen. Jos tämä jää tekemättä, on lopputuloksena virheellisiä linkkejä ja mahdollisia muita ongelmia kotisivun orgaanisessa näkyvyydessä.

Huolehdi mittareista

On hyvä idea aloittaa orgaanisen näkyvyyden mittaaminen olennaisilla hakusanoilla jo hyvissä ajoin ennen migraatiota. Näin saatuja vanhan sivuston tuloksia on helppo käyttää vertailuarvoina uudelle verkkotunnukselle. Markkinoilla onkin jo monia työkaluja, joiden avulla mitata sivuston avainsanojen orgaanista eli luonnollista näkyvyyttä. Varmista lisäksi, että Analytics-seuranta on määritetty oikein, jotta kaikki liikenne voidaan mitata ja määritellä oikein.

Google Search Console (ja Bing Webmaster Tools sekä lukuisat kansainväliset vaihtoehdot) on toinen erinomainen mittatyökalu. Ihanteellisessa tapauksessa niin vanha kuin uusi osoite on vahvistettu toimiviksi ennen siirrosta. Tämä mahdollistaa molempien tilastojen seuraamisen samanaikaisesti, vertailun helpottamiseksi.

Parhaassa tapauksessa vanhan sivuston orgaaninen näkyvyys ja liikenne pienenevät suunnilleen samaa tahtia uuden sivuston kasvun kanssa. Kun molemmat mittarit, Analytics ja Search Console, on asetettu etukäteen, helpottaa se itse muutosta. Sinulla on pääsy siihen dataan, jota tarvitset ongelmien, kuten väärien uudelleenohjausten tai rikkinäisten sisäisten linkkien, nopeaan diagnosointiin ja korjaamiseen.

 

Haluatko tietää lisää SEO:sta?

Ota meihin yhteyttä!

 

H-hetken koittaessa

Päivitä analytics ja PPC-linkit (sekä kaikki muut ulkoiset työkalut ja alustat) mahdollisimman nopeasti verkkotunnuksen muutoksen jälkeen, ja mielellään jopa sitä ennen. DNS-määrityksiä vaihtaessa on hyvä pienentää TTL:n (Time To Live) arvoa, jotta siirto nopeutuu.

Kun uusi sivusto on julkaistu, tarkista vielä, että uudelleenohjaukset ja sisäiset linkit toimivat oikein. Korjaa ongelmat mahdollisimman nopeasti. Rekisteröi seuraavaksi siirros Google Search Consolessa (ja muissa mahdollisissa webmaster-työkaluissa). On suositeltavaa, että uusi aloitussivu kirjataan myös manuaalisesti Search Consolen kautta Googlen indekseihin.

Valvo ja vartioi

Varaudu siihen, että uuden sivuston hakukonesijoitus ja orgaaninen näkyvyys heittelee ainakin kuuden viikon ajan. Joskus siirroksen asettuminen vie yli kaksi kuukautta, riippuen siitä kuinka hyvin uudistus on tehty.

On myös tapauksia, joissa verkkosivustouudistus ei ole vaikuttanut näkyvyyteen ja liikenteeseen. Omien odotusten ja toiveiden takia on kuitenkin parempi valmistautua pahimpaan – ja yllättyä lopulta iloisesti.

Lisäohjeita

Artefactilla on runsaasti kokemusta asiakkaiden sivustouudistuksista sekä muista tilanteista, jotka ovat riskialttiita SEO:n näkökulmasta. Älä epäröi ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa!

 

Haluatko tietää lisää SEO:sta?

Ota meihin yhteyttä!

 

 

Haluatko tietää lisää hakukoneoptimoinnista eli SEO:sta?

SEO ja sisältömarkkinointi Artefactilla