Contact
Finland
Contact us
Replay

Mitä on SEO, ja miten se toimii? Hallitse hakukoneoptimoinnin eli SEO:n perusteet

Uutisia ja oivalluksia
#SEO

Mitä on SEO?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on tapa vaikuttaa luonnollisiin eli orgaanisiin hakutuloksiin eri hakukoneissa, ja siten houkutella ja ohjata sivustolle oleellista liikennettä – ilman, että jokaisesta klikistä tarvitsee maksaa.

Tavoitteena on nostaa sivusto mahdollisimman ylös hakutuloksissa. Se edellyttää, että verkkosivuston sisältö vastaa valitun kohderyhmän kysymyksiin ja että sivusto täyttää hakukoneen tekniset vaatimukset.

Pohjimmiltaan on kyse siitä, että yritys hallitsee alan, jolla tuotteitaan tai palveluitaan tarjoaa, ja tavoittaa ne asiakkaat, jotka etsivät ratkaisuja ja vastauksia näihin teemoihin liittyen.

Panostus hakukoneoptimointiin kannattaa. Menestyksekäs SEO-työ kasvattaa merkittävästi liikevaihtoa, kun siihen on investoitu pitkällä aikavälillä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että työskentely SEO:n parissa on jatkuva prosessi eikä siten verrattavissa muihin mediakampanjoihin, jotka tavallisesti kestävät vain tietyn rajoitetun ajan.

Eikä työskentely lopu silloin, kun tulokset lopulta näkyvät sivuston kasvaneena liikenteenä ja konversioina. SEO vaatii jatkuvaa työtä parantuneiden hakutulossijoitusten ylläpitämiseksi sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä, jotta liikenne kasvaisi entisestään.

 

Näin voimme auttaa yritystäsi SEO:n kanssa.

OTA YHTEYTTÄ NYT!

 

Kuinka pitkän ajan vie tulosten saavuttaminen SEO:n avulla?

SEO on pikemminkin investointi digitaaliseen läsnäoloon pitkällä aikavälillä kuin hetkellinen kampanja näkyvyyden nostamiseksi. Tällaiseen yksittäiseen kampanjaan ja lyhytaikaisiin markkinointiviesteihin sopii paremmin PPC-markkinointi.

Kilpailun määrä alalla, tehdyn työn laajuus, kotisivun tekniset ominaisuudet sekä sivuston verkkotunnuksen eli domainin ikä ja vaikutusvaltaisuus vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti tuloksia saavutetaan.

Ahrefsin teettämän tutkimuksen mukaan ne sivustot, jotka Google-haussa yltävät kymmenen kärkeen, ovat keskimäärin yli kaksi vuotta vanhoja. Ensimmäiseksi sijoittunut sivusto puolestaan on yleensä lähes kolme vuotta vanha.

Tutkimus osoitti myös, että uusista, alle vuoden vanhoista sivustoista vain 5,7 prosenttia sijoittui Googlen 10 ensimmäisen hakutuloksen joukkoon jollakin hakusanalla. Suosituille hakusanoille samainen luku oli 0,3 prosenttia.

SEO:n tulokset eivät siis näy heti, ja siksi asiakkaana olevan organisaation tulisikin antaa aikaa yhteistyölle digimarkkinointikumppanin kanssa. Esimerkiksi keskustelu suositeltavista uudistuksista ja niiden teknisestä toteuttamiskelpoisuudesta ja valittujen uudistusten toteuttaminen vaativat aikaa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Silloin, kun SEO edellyttää korkeaa erityisosaamista, voi olla tarpeen luoda kokonaan uutta sisältöä.

 

Näin voimme auttaa yritystäsi SEO:n kanssa.

OTA YHTEYTTÄ NYT!

 

Viimeisintä SEO-kentällä

Hakukoneoptimoinnin edellytykset ja menetelmät muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Hakukoneet päivittävät algoritmejaan, joihin orgaaninen näkyvyys perustuu, ja toisaalta myös tietoa etsivien kuluttajien käytös muuttuu ajan myötä.

Jos haluat syventää tietouttasi Googlen orgaanisisten hakutulosten päivityksistä, on Moz listannut tärkeimmät hakukonepäivitykset jo vuodesta 2000 lähtien. Löydät viimeisimmät muutokset ja trendit allaolevasta linkistä:

https://moz.com/google-algorithm-change.

Optimoi sisältö tavoitteiden mukaisesti – ei hakusanojen

Viime aikoihin saakka on SEO-työ enimmäkseen keskittynyt aloitussivujen optimointiin yksittäisten hakusanojen avulla siten, että jokainen hakusana esiintyy aloitussivulla riittävän monta kertaa.

Esimerkiksi matkatoimistolla voisi olla eri aloitussivuja seuraaville hakulausekkeille, vaikka tavoite kaikkien hakujen takana on sama:

”Loma Barcelona”

”Barcelona pakettimatka”

”Matka Barcelonaan”

Nykyään pyritään sen sijaan paremmin ymmärtämään hakujen taustalla olevia tavoitteita, ja luomaan ja optimoimaan niitä vastaavaa sisältöä. Painopiste siirtyy sivumäärästä sisällön laajuuteen, eikä yhtä tarkoitusta varten ei ole enää tarpeen luoda useita samankaltaisia aloitussivuja. Näin tavoitteena on vastata kattavammin käyttäjien tarpeisiin eikä yksittäisiin hakusanoihin.

Huomio kiinnittyy siis sisällön laatuun. Ei enää riitä, että kirjoittaa tekstin, jossa vaaditut hakusanat esiintyvät tarpeeksi monta kertaa.

Pidempiä tekstejä

Sivustot, jotka sijoittuvat 20 ylimmän orgaanisen hakutuloksen joukkoon Googlessa, sisältävät yhä enemmän sanoja. Pidempien tekstien luominen on ollut kasvava trendi jo useamman vuoden ajan.

Näin ollen Googlen kärjessä olevien sivujen sisältö muuttuu yhä yksityiskohtaisemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi, vastaten siten paremmin ykäyttäjien tietotarpeisiin.

Sanamäärä ei tietenkään ole itsetarkoitus, vaan tekstin tulee ensisijaisesti vastata niihin käyttäjien tarpeisiin ja kysymyksiin, joihin sivusto tarjoaa ratkaisuja.

 

Kuva: http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/ranking-factors/

Mobiili edellä

Jo vuonna 2015 Google kertoi, että yhä useammat hauista tehdään mobiililaitteella pöytäkoneiden ja kannettavien sijaan.

Tämän vuoksi hakukonejätti on aloittanut algoritmiensa kehittämisen siten, että ne analysoivat orgaaniset hakutulokset ensisijaisesti sivustojen mobiiliversioiden sisällön mukaan. Aiemmin sama arviointi tehtiin kotisivujen työpöytäversion perusteella.

Kehitys on vasta aluillaan, ja Google kertookin uudistuksen tulevan voimaan suuremmassa mittakaavassa vasta sitten, kun yritys on varma siitä, ettei muutos vahingoita tiedonhakijoiden käyttäjäkokemuksia.

“Mobiili ensin”-asenne tarkoittaa sitä, että mobiiliystävällisyydellä tulee olemaan kasvava vaikutus siihen, kuinka sivusto sijoittuu Google-haussa. Huolimatta siitä, tehdäänkö haku mobiililaitteella vai ei.

Uudistus on riski niille, jotka käyttävät erillisiä mobiilisivuja tai joiden mobiiliversio ei ole yhtä käyttäjäystävällinen tai laaja kuin työpöytäversio. Tällöin algoritmien muutos voi johtaa näkyvyyden menettämiseen. Sama koskee ilman muuta niitäkin, joilla ei ole mobiilisivuja ollenkaan.

 

Haluatko tietää, kuinka voisimme auttaa sinua SEO:n kanssa?

OTA YHTEYTTÄ NYT!

 

Puhehaku

Älypuhelimia käytetään yhä enemmän puheohjauksella kosketusnäytön tai näppäimistöjen sijaan. Se tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että yhä useampi etsintä hakukoneessa suoritetaan puheen avulla.

Googlen mukaan 20 prosenttia kaikista mobiilihauista tehdään puheen avulla, hakukenttään kirjoittamisen sijaan.

Uudenlaisen hakukäyttäytymisen myötä myös hakufraasit tulevat pidemmiksi ja muistuttavat yhä enemmän keskustelunpätkiä perinteisten hakusanojen sijaan. Puhuessa on yksinkertaisesti helpompaa käyttää useampia sanoja ja muotoilla hakulausekkeet tarkemmin.

Hakulausekkeet saavat siis entistä “pidempiä häntiä” (long tails), ja ne muotoillaan useammin kysymysmuotoon. Tämä on otettava huomioon, kun sivuston sisältöjä suunnitellaan, atrukturoidaan ja kirjoitetaan.

Accelerated Mobile Pages (AMP)

Accelerated Mobile Page eli AMP-sivu on yksinkertaisesti sanottuna menetelmä ladata HTML-pohjaisia sivuja nopeasti mobiililaitteisiin.

Tähän asti AMP:tä on käytetty näyttämään staattisia sisältöjä, kuten reseptejä, artikkeleita tai muita uutismaisia, tiedottavia sisältöjä. Jos esimerkiksi klikkaa linkkiä New York Timesin tai The Guardianin artikkeliin, on latautuva sivu todennäköisesti AMP-versio. Mutta myös osa toimijoista verkkokaupan alalla ovat alkaneet toteuttaa tuotesivujaan AMP-tekniikan avulla, mistä ehkä tunnetuin esimerkki on verkkokauppa Ebay.

Koska AMP nopeuttaa sivujen latautumista, parantaa se myös käyttäjäkokemusta – mikä osaltaan edesauttaa sivuston käyttöä ja vuorovaikutusta käyttäjän kanssa.

Pieni salamasymboli kertoo mobiililaitteiden hakutuloksissa, että sivusto käyttää AMP-tekniikkaa:

Tähtää nollasijoitukseen hakutuloksissa.

Nykyään on yleistä, että Google myös suoraan näyttää osan jostakin hakutuloksesta eräänlaisena infolaatikkona perinteisten hakutulosten yläpuolella. Käyttäjä saattaa siis löytää vastauksen kysymykseensä klikkaamatta yhtäkään linkkiä.

Tällaisten suoraan vastattujen hakulausekkeiden määrä on melkein tuplaantunut vuodesta 2014.

Jos esimerkiksi googlaa, kuinka tietokoneella otetaan kuvakaappaus, antaa Google siihen suoraan vastauksen sekä tietysti linkin sivustolle, jolta se on tiedon ottanut.

 

 

Ylläolevaa infolaatikkoa ennen perinteisiä hakutuloksia kutsutaan nollasijoitukseksi.

Jos sivuston data on hyvin strukturoitua ja merkitty tunnisteilla, pääsee Google helpommin käsiksi sen sisältämiin tietoihin. Se puolestaan kasvattaa todennäköisyyttä, että Google nostaa osan sisällöstä suoraan infolaatikkoon. Tunnisteet auttavat hakukoneita yksinkertaistesti sanottuna ymmärtämään verkkosivuston sisältöä niin, että tietoja voidaan käyttää ja näyttää auttamaan kuluttajia.

Sisällön merkitseminen tunnisteilla ei kuitenkaan riitä sellaisenaan. Tullakseen Googlen nostamaksi perinteisten hakutulosten yläpuolelle sisällön täytyy olla tarpeeksi laadukasta. Sen tulee olla osuvaa ja vastata haettuun kysymykseen muita sivustoja paremmin.

 

Oletko utelias SEO:n tarjoamista mahdollisuuksista?

OTE MEIHIN YHTEYTTÄ NYT!

 

Kuinka saada sivusto ensimmäisten hakutulosten joukkoon

Aikaisemmin oli helpompaa antaa yleispätevä kuvaus tekijöistä, jotka vaikuttavat sivuston sijoittumiseen Google-haussa, mutta nykyään tekijöiden nimeäminen on yhä hajanaisempaa. Tekijät vaihtelevat maittain ja riippuvat myös alasta sekä kilpailusta aihealueella.

Seuraavia tekijöitä voidaan kuitenkin pitää yleisinä ohjenuorina, jotka ovat ja tulevat jatkossakin olemaan tärkeitä orgaanisen näkyvyyden kannalta Googlessa:

 • Laadukas sisältö: Sisällön on oltava kiinnostavaa, hyödyllistä sekä informatiivista ja uskottavaa.
 • Osuvuus: Sisällön on vastattava valitun kohderyhmän tarpeisiin. Sivuston tulee tarjota oleellista tietoa ja vastata kattavasti käyttäjien kysymyksiin.
 • Tekninen optimointi: Vankka tekninen perusta, jonka avulla hakukoneet pystyvät käsittelemään sivustolla olevaa tietoa ja joka sisältää tarvittavat SEO-ominaisuudet. Esimerkiksi robots.txt toimii hyvin.
 • Käyttäjäkokemus (UX): Helppokäyttöinen ja helposti navigoitava sivusto ohjaa käyttäjää ja tarjoaa selkeitä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Tämä kasvattaa sivustolla vietettyä aikaa ja vuorovaikutusta käyttäjien kanssa.
 • Sivuston nopeus: Nopeasti latautuva sivusto sekä tehostaa hakukoneiden sivuston läpikäyntiä (crawl) että tekee kokemuksesta käyttäjälle miellyttävämmän.
 • Mobiilioptimointi: Aiemmin Google analysoi ensisijaisesti sivuston työpöytäversion, mutta nykyään roolit ovat vaihtuneet. Google arvioi ensin mobiilisivuston, ja siksi sen tulee tarjota sama tai jopa kattavampi sisältö kuin sivuston työpöytäversion.
 • Linkit: Ulkoisilta domain-alueilta sivustolle johtavat linkit toimivat ankkuriteksteineen eräänlaisena luottamusindikaattorina hakukoneelle. On tärkeää, että linkittävän sivun sisältö on oleellista linkitetyn sivuston kannalta. Mitä arvostetumpi linkittävä sivusto on, sen arvokkaampi on myös linkki. Hakukoneet arvostavat myös käyttäjien jakamaa sisältöä.

 

 

Yllä on yleiskatsaus ranking-tekijöistä Googlessa, jonka Searchmetrics teetti vuosittaisessa tutkimuksessaan vuonna 2016. Koko tutkimus on ladattavissa osoitteesta http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/ranking-factors/.

Miten strateginen SEO toimii

On yrityskohtaista, kuinka paljon SEO:n parissa työskennellään ja miten SEO-ajattelu näkyy päätöksenteossa ja strategiasuunnittelussa. On kuitenkin yhä yleisempää, että yritykset näkevät SEO:n osana liiketoimintasuunnittelua johtamis- tai hallintotasolla, ei pelkästään markkinointitason taktiikkana.

Monet yritykset ovat tällä hetkellä keskellä digitalisointiprosessia, jota SEO-ajattelutapa on yksi tärkeä osa.

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että SEO:n keskeiset konseptit ja oivallukset liitetään osaksi kaikkia uudistuksia jo niiden kehitysvaiheessa – niin uusien tuotteiden, palvelujen tai kampanjoiden kuin digitaalisten osien kehittämisessä. Mitä aiemmin SEO-näkökulma liitetään muuhun työhön, sitä suuremmalla todennäköisyydellä projekti onnistuu, eikä työtä tarvitse aloittaa alusta verkkoprojektin myöhemmässä vaiheessa tai lanseerauksen jälkeen. Hakukoneoptimointi ei siis ole viimeinen silaus vaan yksi digitaalisen ympäristön peruskivistä.

Sen lisäksi on tärkeää, että yrityksen avainhenkilöt kaikilla osa-alueilla, joita SEO koskee, ymmärtävät hakukoneoptimoinnin perusteet. On myös hyvä varmistaa, että orgaaninen hakukonenäkyvyys otetaan huomioon kaikissa markkinointipäätöksissä.

 

Näitä konkreettisia strategian alueita SEO voi edistää:

 • Alhaisemmat digitaalisen median kustannukset omiin medioihin investoimisen kautta. Maksullinen hakukonemainonta voi olla klikkiä kohden yllättävän kallista, ja monet yritykset jäävät riippuvaisiksi maksetusta liikenteestä, esimerkiksi Google Adwordsin avulla, digitaalisten tuottojen saavuttamiseksi. Omien verkkotunnusten vahvistaminen liikenteen houkuttelemiseksi ilman kuluja on hyvä tavoite pitkäaikaiselle SEO-strategialle.
 • Brändin tunnettavuus ja uskottavuus. Yritys tai tuotemerkki, jonka ensisijaisilla tuotteilla ja palveluilla on hyvä orgaaninen näkyvyys, kasvattaa uskottavuuttaan osoittautumalla vaikutusvaltaiseksi omalla alallaan. Yleinen SEO-tavoite on lisätä organisaation yleistä tunnettavuutta ja luotettavuutta – jotakin, mitä jokainen yritys ja organisaatio haluaa parantaa riippumatta SEO-menetelmistä.
 • Haun lisäksi myös muut markkinatoimet lisäävät vaikutusta. Mainoskampanjat, uudelleenbrändäykset, suositukset tai muut ei-digitaaliset kosketuspisteet kuluttajiin vaikuttavat usein hakukäyttäytymiseen. Orgaaninen hakuliikenne voi siten toimia myös indikaattorina muiden mediatoimien vaikutuksen laajuudesta.
 • Kysynnän tunteminen sekä mahdollisuus sopeuttaa tarjontaa ja kommunikaatiota sen mukaan. Data, jota SEO-työskentelyn aikana kerätään, voi toimia perustana johtopäätöksille kohderyhmän tarpeista. Joissakin tapauksissa voi näin kerätty data jopa johtaa oivalluksiin, jotka auttavat kehittämään uusia tuotteita ja palveluita. Tästä perspektiivistä katsottuna SEO-data voi toimia virtuaalisena kohderyhmänä.

 

Haluatko tietää lisää työskentelystä SEO:n parissa?

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ NYT!

 

Jens Hilmersson, Nordic SEO Director

jens.hilmersson@artefact.com +4525307028